خدمات ویژه شرکت‌ها

خدمات نوآوری باز

در راستای ارتقای شرکت‌ها

خدمات نوآوری باز

استفاده از نوآوری های بیرون از سازمان در کنار توانمندی های درون سازمانی با اجرای پروژه های نوآوری باز در طی مراحل 30 گانه و طبق استاندارد های بین المللی

خدمات شتابدهی شرکت

در راستای ارتقای شرکت‌ها

خدمات شتابدهی شرکت

اجرای مشترک برنامه شکلدهی و شتابدهی به استارتاپ های فنآورانه حول چالش ها و مشکلات شرکت و برنامه های آتی با هدف ایجاد اکوسیستم استارتاپی خلاق حول محور آن طبق مراحل 4 گانه و برگرفته از استارتاپ های بین المللی

آسیب شناسی و Reverse Pitch

در راستای ارتقای شرکت‌ها

آسیب شناسی و Reverse Pitch

شناسایی آسیب‌ها، چالش‌ها و مشکلات شرکت‌ در حوزه های مختلف با بر گرفته از متدولوژی علمی و ارائه در غالب Reverse Pitch به نوآوران بیرون از سازمان

خدمات تجاری سازی فناوری

در راستای ارتقای شرکت‌ها

خدمات تجاری سازی فناوری

اتصال کردن فنآوری و محصول شما به شبکه Network قوی و گسترده و انجام تجاری سازی برند

تدوین استراتژی های نوآوری در مدل های کسب و کار

در راستای ارتقای شرکت‌ها

تدوین استراتژی های نوآوری در مدل های کسب و کار

تدوین نوآوری متناسب با تحولات پیشگام و اصلاح مدل‌های کسب و کار با الگو برداری از روند‌ها و نمونه های مشابه موفق بین المللی و تطبیق آن با شرایط داخل و قواعد حاکم بر صنعت کشور