ثبت نام شرکت‌ها

ما (شتابدهنده آی‌تِک) به شرکت های و سازمان ها کمک می کنیم تا با تعامل با استارتاپ ها، پروژه های نوآورانه را در راستای اهداف و برنامه های تجاریشان با هدف کشف بازارها و مشتریان جدید، و مسیرهای تازه درآمدزایی و عقب نماندن از موج تغییرات فناوری اجرا نمایند و سهمی از آینده داشته باشند. با پیشرفت تکنولوژی به خصوص فناوری اطلاعات در کشورمان شاهد ایجاد فرصت های جدیدی در فضای کسب و کار هستیم، در همین راستا برخی سازمان ها و شرکت ها بخش های را در قالب تحقیق و توسعه یا SBU و … برای بهره وری بیشتر از توان و ظرفیت خود در فناوری ایجاد نموده اند که علاوه بر پیچیدگی های زیاد، هزینه های گزاف و ریسک های بزرگی را نیز به همراه داشته است.

برای ایجاد فضای نوآورانه و همچنین ایجاد پویایی و حل چالش های سازمان ها راهکارهای استراتژیک دیگری را نیز می توان پیشنهاد داد که علاوه بر هزینه های پایین تر، خروجی های بهینه و کاملا عملی را بدنبال خواهد داشت. می توان گفت که استارتاپ ها در لبه تکنولوژی و نوآوری اولین گام ها را بر می دارند و راهکارهای نوآورانه آن ها تحولات عظیمی در ساختار زندگی مردم و رفع مشکلات سازمانی و شخصی ایجاد نموده است.

شتابدهنده آی‌تِک در فضای استارتاپی ایران با هدف حمایت از کارآفرینی و نوآوران حوزه انرژی کشور بیش از 1 سال است که استارتاپ های مستعد را شناسایی، پرورش و به سوی بلوغ سوق می دهد. ما با مشکلات و سختی های این مسیر کاملا آشناییم و باور داریم با همکاری استراتژیک با سازمان ها و استفاده از توان، زیر ساخت ها و آورده های هر سازمان و همگام سازی آن با تجارب و توان شتابدهنده آی‌تِک در شناسایی، پرورش و به بلوغ رساندن استارتاپ ها، هم ریسک حضور سازمان ها در این حوزه کاهش خواهد یافت و هم این همکاری استراتژیک نتایج نوآورانه زیادی برای سازمان بدنبال خواهد داشت. شتابدهنده آی‌تِک برای ایجاد فضای «نوآوری باز» اقدام به همکاری با سازمان ها و شرکت ها می نمایید.

* لطفا در صورتی که مایلید به عنوان شرکت یا سازمان به تیم آی‌تِک همکاری داشته باشید، فرم زیر را تکمیل کنید: