دسته‌بندی رویدادها: Workshop

ایده پردازی و تیم سازی در صنعت انرژی

ایده پردازی و تیم سازی در صنعت انرژی

آخرین کارگاه هفته ایتارتآپی قبل از رویداد استارتاپ ویکند انرژی ایران در تاریخ 20 آذر ماه 1397 در صندوق نوآوری و شکوفایی با موضوع ایده پردازی و تیم سازی در صنعت انرژی برگزار شد. جناب آقای دکتر مجید منوچهری به عنوان مدرس این کارگاه افزودند به عنوان رهبر گروه، نباید بیش تر زمان خود را …

ایده پردازی و تیم سازی در صنعت انرژی ادامه »

پلتفرم اینترنت اشیاء در صنعت انرژی

پلتفرم اینترنت اشیاء در صنعت انرژی

کاربردها و فرصت های پیش روی استارتآپ های در ابتدا در این رو.یداد گفته شد که امروزه هیچ پلتفرم مناسبی برای تمام نرم افزارها، وجود ندارد و ممکن است سال ها طول بکشد تا برندگان این مبارزه مشخص گردد. در عین حال انتخاب پلتفرم مناسب باید با درک خوبی از استراتژی IoT شما آغاز شود. …

پلتفرم اینترنت اشیاء در صنعت انرژی ادامه »

معرفی پلتفرم های نوین کسب و کار

به گزارش ستاد خبری رویداد; دومین پیش رویداد استارتاپ ویکند انرژی ایران که در تاریخ 18 آذر ماه 1397 در شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با موضوع بررسی پلتفرم اینترنت اشیاء در صنعت انرژی برگزار شد. در ابتدا در این رو.یداد گفته شد که امروزه هیچ پلتفرم مناسبی برای تمام نرم افزارها، وجود ندارد و ممکن …

معرفی پلتفرم های نوین کسب و کار ادامه »

بررسی تجارب بین المللی استارتآپ های حوزه انرژی

بررسی تجارب بین المللی استارتآپ های حوزه انرژی

به گزارش ستاد خبری رویداد; دومین پیشhttps://itechac.com/events/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a2%d9%be-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88-2/ رویداد استارتاپ ویکند انرژی ایران که در تاریخ 17 آذر ماه 1397 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با موضوع بررسی استارتاپ های بین المللی حوزه انرژی برگزار شد در ابتدا جناب مهندس آرش عطاری در خصوص سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها در دنیا از سال ۲۰۰۵ و با تشکیل اولین شتابدهنده …

بررسی تجارب بین المللی استارتآپ های حوزه انرژی ادامه »

پلتفرم بلاکچین در صنعت انرژی

پلتفرم بلاکچین در صنعت انرژی

در این خصوص ابتدا دکتر مصطفی جوان در خصوص پلتفرم بلاکچین و چگونگی استفاده از آن به طور مختصر توضیحاتی را ارائه دادند. وی افزود اگر بخواهیم فناوری بلاک چین را تعریف کنیم، باید بگوییم که بلاک چین نوع جدید و خاصی از شبکه اینترنتی است که در آن اطالاعات مختلف به صورت بلوک های …

پلتفرم بلاکچین در صنعت انرژی ادامه »

بررسی تجارب بین المللی استارتآپ های حوزه انرژی

بررسی تجارب بین المللی استارتآپ های حوزه انرژی

به گزارش ستاد خبری رویداد; امیر عابدپور در دومین پیش رویداد استارتاپ ویکند انرژی ایران که در تاریخ ۲۸ آبان ماه 1397 در صندوق نوآوری و شکوفایی و با موضوع بررسی استارتاپ های بین المللی حوزه انرژی برگزار شد، گفت: سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها در دنیا از سال ۲۰۰۵ و با تشکیل اولین شتابدهنده و شکل …

بررسی تجارب بین المللی استارتآپ های حوزه انرژی ادامه »