دومین دوره شکلدهی شتابدهنده آي‌تِك

teamup & community

اولین دوره شکلدهی شتابدهنده آي‌تِك

شکلدهی تخصصي حوزه انرژي

دوره شکلدهی تخصصي حوزه انرژي شتابدهنده آي تك با مشاركت انجمن بلاكچين سازماني و صندوق نوآوري و شكوفايي از روز پنج شنبه ٢٥ بهمن آغاز شد.

محل برگزاری

صندوق نوآوری و شکوفایی

زمان برگزاری

25 بهمن 97

اولین دوره شکلدهی شتابدهنده آي‌تِك

شکلدهی تخصصي حوزه انرژي

دوره شکلدهی تخصصي حوزه انرژي شتابدهنده آي تك با مشاركت انجمن بلاكچين سازماني و صندوق نوآوري و شكوفايي از روز پنج شنبه ٢٥ بهمن آغاز شد.
تیم های استارتاپی شكل گرفته در اين دوره، نتایج و محصول اولیه خود را در رویداد «SrartupStream» که در 4 و 5 اسفند در مرکز همایش های بین المللی صداو سیما برگزار می گردد، به شبکه سرمایه گذاران ارائه می نمایند.

رویدادهای اخیر

نمایشگاه الکامپ

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

رویداد اینوتکس

نمایشگاه اینوتکس

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

استارتآپ ویکند هوشمندانه

استارتاپ ویکند هوشمندسازی

دانشکده صنعت نفت اهواز

نمایشگاه بین المللی نفت

اویل استارز Oil Stars

محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران

رويداد «SrartupStream»

رويداد «SrartupStream»

محل همایش های بین المللی صداو سیما

دومین دوره شکلدهی شتابدهنده آي‌تِك

اولین دوره شکلدهی شتابدهنده آي‌تِك

صندوق نوآوری و شکوفایی