بازدید هیات دولت از استارتاپ‌های شتابدهنده آی‌تِک

آقایان دکتر نهاوندیان معاون رئیس جمهور، بیژن زنگنه وزیر نفت، محمد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، محمد شریعتمداری وزیر کار و رفاه اجتماعی، دکتر فیروز آبادی رئیس شورای عالی فضای مجازی، دکتر میدری معاون وزیر کار، دکتر محمدزاده معاون وزیر نفت، دکتر ستار هاشمی و دکتر براری معاونین وزیر ارتباطات و مدیران ارشد سازمان های صنعتی کشور از غرفه شتابدهنده آی تک و استارتاپ های فنآورانه حوزه انرژی از غرفه شتابدهنده آی‌تک بازدید به عمل آوردند.

تهران، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن الکامپ استارز(سالن 7)، جزیره وسط، شتابدهنده آی تک