برنامه شتابدهی

برنامه شتابدهی آی‌تِک، یک برنامه فشرده ی منتور-محور، عملی، و ارزش آفرینانه است و استارتاپ های پذیرفته شده تحت نظر مستقیم کارآفرینان موفق و با تجربه، و افراد خبره قرار خواهند گرفت. این برنامه با هدف شتابدهی به استارتاپ شما در مسیر ورود به بازارهای انرژی طراحی شده است. تمرکز برنامه شتابدهی ما، کمک به شماست که نیاز موجود در بازار را کشف کرده و ساختن محصولات و خدماتی را آغاز نمایید که بتواند به آن نیازها، پاسخ دهد.

اهداف برنامه شتابدهی

  • اعتبار سنجی مدل کسب و کار
  • شناسایی بهتر و موثرتر بازار
  • تدوین استراتژی های اصلی استارتاپ
  • آموزش اصول اولیه جذب سرمایه
  • تشکیل و تکمیل تیم

پیش نیازهای ورود به برنامه شتابدهی

  • تیم مناسب و همدل دارای توانایی های مکمل که دغدغه اصلی زندگی شان راه اندازی آن کسب و کار و رسیدن به موفقیت است.
  • ایده اعتبارسنجی شده و طرح و مدل کسب و کار ایده خود را در قالب Pitch در برابر داوران ارائه نمایند.

روند ورود به برنامه شتابدهی

تکمیل فرم درخواست پذیرش
مرحله دوم
دعوت از تیم های منتخب برای مصاحبه و ارائه حضوری
مرحله چهارم
مرحله اول
بررسی و ارزیابی اولیه
مرحله سوم
آغاز برنامه شتابدهی