شتابدهنده دانش بنیان آی‌تِک

شتابدهنده دانش بنیان آی‌تِک از ابتدای سال 1397 به عنوان اولین شتابدهنده تخصصی B2B، B2G و B2B2C متمرکز بر فنآوری‌های Industry 4.0 در ایران آغاز بکار کرد. ما در شتابدهنده آی‌تِک، با همکاری شرکت‌های بزرگ و مطرح صنعتی کشور، منتورهای حرفه‌ای و نیز سرمایه گذاران این حوزه، برنامه‌های توانمندسازی متنوعی برای کسب‌وکار‌های نوپا و آن دسته از استارتاپ‌های فنآورانه ای که در آستانه شکل گیری هستند و یا مراحلی از رشد را طی کرده‌اند، برگزار می‌کنیم. همچنین با ارائه خدمات متنوع به شرکت ها و سازمان های بزرگ، امکان دسترسی آنها را به منابع بیرونی خلاقیت و نوآوری در مسیر غلبه بر چالش های کلیدی کسب و کارشان را فراهم می آوریم تا مزیت های رقابتی خود را در گذار تحولات دیجیتال حفظ نمایند. خدمات نوآوری و برنامه های شکلدهی و شتابدهی ما، منطبق با استانداردهای روز دنیا و شرایط خاص حاکم بر صنعت ایران طراحی گردیده است.

روند طی شده تا کنون

مطالعات تطبیقی و نیازسنجی
بررسی بیش از 700 استارتاپ و شتابدهنده بینالمللی حوزه انرژی بررسی روند شکلگیری و رشد ا کوسیستم استارتاپی در جهان
شروع فعالیت رسمی
آغاز جلسات هم‌اندیشی با اهالی صنعت
برگزاری حدود 200 نشست هماندیشی آسیب شناسی و شناسایی نیازهای صنعت معرفی پلتفرمها و فناوری های نوین بررسی راهکارها و تطبیق آن با نیازها
آغاز رویدادهای آموزشی و ترویجی
25 کارگاه آموزشی معرفی استارتاپ های موفق جهانی معرفی فرصتهای کارافرینی در انرژی معرفی فنآوری های نوین و نوظهور
برگزاری اولین هفته استارتاپی
حضور بیش از 700 نفر در هفته استارتاپی در صندوق نوآوری و شکوفایی
استارتاپ ویکند انرژی ایران
طرح بیش از 30 ایده تشکیل 10تیم در صندوق نوآوری و شکوفایی
برگزاری اولین دوره شکلدهی
حضور 20 تیم و ارائه خدمات آموزشی و منتورینگ در طول یک ماه در مسیر شکلدهی به تیمها
رویداد استارتاپ استریم
برگزاری 2 پانل تخصصی و 2 مرحله رقابت استارتاپها معرفی استارتاپ ها به شرکت ها و سرمایه گذاران
رویداد Oil Stars
استارتاپ ویکند هوشمندسازی
اولین حضور رسمی در اکوسیستم فناوری
حضور در نمایشگاه الکامپ
شهریور 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
آذر 97 - صندوق نوآوری و شکوفایی
آذر 97 - صندوق نوآوری و شکوفایی
دی 97
اسفند 97 - مرکزهمایش‌های صدا وسیما
اردیبهشت 98 - نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی
خرداد 98 - دانشگاه صنعت نفت اهواز
خرداد 98 - نمایشگاه اینوتکس
تیر 98