استارتاپ BAMOMAS

باتری‌ها به عنوان ذخیره کننده انرژی در صنایع مختلف نقش مهم و قابل ملاحظه‌ای دارند. معمولا باتری‌ها به خوبی نگهداری نشده و در نتیجه آن، قدرت ذخیره انرژی‌ها آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و این موضوع هزینه‌های زیادی را ناشی می‌شود. استارتاپ BAMOMAS به عنوان راهکاری برای مانیتور کردن و مدیریت باتری‌های صنعتی با استفاده از …

استارتاپ BAMOMAS ادامه »