استارتاپ Bright Source

تولید انرژی پاک و بدون آلودگی از دغدغه های سال های اخیر و آتی بوده است. Bright Source با استفاده از نرم افزار اختصاصی برای کنترل هزاران آینه که قابلیت تغییر درجه چرخش دارند، که به عنوان Heliostat شناخته می شود، به طور مستقیم نورخورشید را روی یک دیگ بخار پر از آب که در …

استارتاپ Bright Source ادامه »