معرفی استارتاپ Lightening System

قبل از اینکه بتوانید از ناوگان خود حداکثر کارایی را بگیرید، به داده‌های دقیقی نیاز دارید که اطلاعات جامع و درستی را در مورد بهره‌وری سوخت، چرخه رانندگی، رفتار راننده و سلامت خودرو فراهم کند. این استارتاپ با کمک دانشمندان حوزه داده و متخصصین مربوط به خودرو و حمل و نقل، چشم‌اندازی دقیق و کاربردی …

معرفی استارتاپ Lightening System ادامه »