روند سرمایه گذاری در اکوسیستم استارتاپی به تفکیک مناطق جهان

توسعه اکوسیستم استارتاپی و رشد استارتاپ ها در هر کشور، رابطه مستقیمی با سرمایه گذاری بر روی استارتاپ ها دارد. ایالات متحده امريكا سهم عمده ای از سرمایه گذاری در اكوسيستم استارتاپي در دنيا را به خود اختصاص داده است. در سالیان اخیر و با رشد قابل ملاحظه سرمایه گذاری بر روی استارتاپ ها در …

روند سرمایه گذاری در اکوسیستم استارتاپی به تفکیک مناطق جهان ادامه »