چرا شتابدهنده آی‌تِک

  • شبکه وسیع متشکل از سرمایه گذاران؛

ارتباط گسترده ما با فعالان اصلی انرژی، متشکل از صاحبان کسب و کارهای سنتی که مشتاق به سرمایه گذاری در کسب و کار های نو نیز هستند، این امکان را برای ما فراهم آورده است تا بتوانیم در یافتن سرمایه گذار به استارتاپ‌ها کمک کنیم.

  • نشریات ما؛ بستری برای آشنایی بیشتر سرمایه گذاران با کسب و کار شما

سال ها فعالیت در صنعت انرژی به عنوان یک رسانه حرفه ای، بخش رسانه‌ای pud را به رسانه‌ای شناخته شده برای مخاطبان حرفه‌ای این صنعت تبدیل کرده است. با بهره‌گیری از رسانه‌های pud استارتاپ‌ها می‌توانند به خوبی در صنعت انرژی مطرح شوند. رسانه pud بخش هایی را چون مجلات و وبسایت‌های ما که در بر دارنده اطلاعات، تجزیه و تحلیل ها و نیز آگهی های مرتبط با صنعت انرژی هستند، شامل می‌شود.

  • رویداد‌های حرفه‌ای؛ فرصتی برای تشکیل تیم‌ها و افزودن ارزش به کسب و کارتان

تجربه ما در برگزاری رویدادهای تخصصی موفق در زمینه انرژی به ما کمک می‌کند که بتوانیم در رویدادهای مرتبط با استارتاپ‌های آیندتان فرصت های بسیاری را برای کسب و کارهای جدید فراهم آوریم، چنین رویدادهایی شانس بزرگی، برای ارزش آفرینی استارتاپ‌ها با ایجاد شبکه های ارتباطی مناسب با متنورهای حرفه‌ای و سرمایه گذارهاست.

  • دسترسی به بازار؛

pud با سابقه چندین سال فعالیت در صنعت انرژی و ارتباط گسترده با شبکه وسیعی متشکل از شرکت‌های مختلف حاضر در این صنعت از توانمندی ایجاد ارتباط موثر میان استارتاپ‌ها و بازار برخوردار است.