پنجمین پیش رویداد آموزشی استارتاپ ویکند انرژی ايران

پنجمین پیش رویداد آموزشی استارتاپ ویکند انرژی ايران برگزار می شود؛

عنوان رویداد؛ بررسی تجربيات استارتاپ‌های بين‌المللی انرژی و فرصت‌های پیش‌روی استارتاپ‌های ایرانی

زمان: شنبه ۱۷ آذر ساعت ۱۶ الی ۱۸

مکان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشكده مهندسی شیمی سالن درخشانی

حضور در پيش رويداد رايگان است.