هم‌اندیش (سلسله نشست های تخصصی)

  • رویدادهای هم اندیش ما موارد زیر را در بر می‌گیرد؛

🔸سلسله نشست‌های تخصصی با هدف بررسی موضوعات روز حوزه انرژی

🔸فرصتی برای هم‌اندیشی مدیران و متخصصان حوزه انرژی

🔸پیوستگی محتوای جلسات در بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی

در صورت تمایل به حضور در این نشست ها با تلفن دبیرخانه به شماره 71124000-021 تماس حاصل نمایید.