منتورينگ در شتابدهنده آی‌تِک

تحقیقات نشان می‌دهند که کارآفرینان با دسترسی به مربیان فعال هفت برابر احتمال افزایش سرمایه و سه و نیم برابر احتمال جذب مشتری را دارند.

یکی از نقاط قوت ما دسترسی به مربیان قدرتمند در زمینه انرژی است. ما به منتورهای فعال در زمینه های مختلف دسترسی داریم؛

سرمایه گذاری، بازاریابی، فنی و متخصص در حوزه‌های مختلف انرژی، طراحی، بنیان گذاران، مدیران محصول و بخش‌های حقوقی و همچنین لازم به ذکر است در میان منتورهای ما بانوان موفق و توانمند حضور موثر دارند. مربیان ما در گروه های زیر دسته بندی می‌شوند؛

🔸 کارآفرینان باتجربه

🔸 کارشناسان موضوع

🔸 سرمایه گذاران

🔸 رشددهنده‌ها و شتابدهنده‌ها

🔸 متخصصان حقوقی کسب و کار