مزایای شرکت در استارتاپ ویکند

شرکت در استارتاپ ویکند مزایایی دارد که برخی از آن ها به شرح ذیل است؛

🔸 معرفی شدن به دنیای استارتاپ و کارآفرینی حوزه انرژی

🔸 یادگیری فرآیند کارآفرینی از مسائل پایه‌ای تا ساخت و تولید

🔸 ملاقات با کارآفرینان باتجربهف با استعداد و پرشور

🔸 تیم سازی و آشنایی با کار تیمی

🔸 یادگیری مهارت های جدید در طی انجام بخش‌های مختلف کار در طول رویداد

🔸 ایجاد شبکه ارتباطی قوی با بخش‌های مختلف سرمایه گذاریری، فنی و …

🔸 فراگیری نوشتن مدل کسب و کار و رفع اشکالات آن در طول فرآیند

🔸 وجود فضای دوستانه و شاد همراه با رقابت و هیجان

🔸 قرار گرفتن در فضای کسب و کارهای نوین و رویدادهای استارتاپی آینده