پیش رویداد‌های آموزشی شتابدهنده آی‌تِک

لیست عناوین و برنامه زمانبندی پیش رویدادهای آموزشی استارتاپ ویکند انرژی تهران به شرح زیر می‌باشد.

دوشنبه (28 آبان ماه 97)؛

بررسی استارتاپ‌های بین المللی حوزه انرژی و فرصت‎های پیش روی استارتاپ‌های ایرانی

دوشنبه (5 آذ ماه 97)؛

بررسی استارتاپ‌های بین المللی حوزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی و فرصت‌‎‌های پیش روی استارتاپ‎های ایرانی

شنبه (10 آذر ماه 97)؛

پلتفرم بلاکچین در صنعت انرژی؛ کاربردها و فرصت های پیش روی استارتاپ‌های ایرانی

سه‌شنبه (13 آذر ماه 97)؛

بررسی استارتاپ‌های بین المللی بهینه سازی مصرف انرژی و فرصت‌های پیس روی استارتاپ‎‌های ایرانی

شنبه (17 آذر ماه 97)؛

صنعت نفت و گاز؛ چالش‌ها و ناکارآمدی‌ها و فرصت‌های پیش روی استارتاپ‌های ایرانی

یکشنبه (18 آذر ماه 97)؛

پلتفرم اینترنت اشیاء در صنعت انرژی؛ کاربردها و فرصت‌های پیش روی استارتاپ‌های ایرانی

دوشنبه (19 آذر ماه 97)؛

پلتفرم آنالیز داده در صنعت انرژی؛ کاربردها و فرصت‌های پیش روی استارتاپ‌های ایرانی

سه‌شنبه (20 آذر ماه 97)؛

ایده پردازی و تیم‌سازی؛ الزامات و چالش‌ها

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 71124000-021 تماس حاصل نمایید.