شتابدهنده آی‌تِک

  • اولین شتابدهنده تخصصی حوزه انرژی کشور

شتابدهنده دانش بنیان آی‌تِک، به عنوان اولین شتابدهنده تخصصی B2B، B2G و B2B2C  متمرکز بر فنآوری‌های Industry 4.0 است که از ابتدای سال 1397 فعالیت خود را در این عرصه آغاز نموده است. ما در شتابدهنده آی‌تِک، با همکاری شرکت‌های بزرگ و مطرح صنعتی کشور، منتورهای حرفه‌ای و نیز سرمایه گذاران این حوزه، برنامه‌های توانمندسازی متنوعی برای کسب وکارهای نوپا و آن دسته از استارتاپهای فنآورانه‌ای که در آستانه شکل گیری هستند و یا مراحلی از رشد را طی کرده‌اند، برگزار می‌کنیم. همچنین با ارائه خدمات متنوع به شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، امکان دسترسی آن‌ها را به منابع بیرونی خلاقیت و نوآوری در مسیر غلبه بر چالش‌های کلیدی کسب وکارشان را فراهم می‌آوریم تا مزیت‌های رقابتی خود را در گذار تحولات دیجیتال حفظ نمایند. خدمات نوآوری و برنامه‌های شکلدهی و شتابدهی ما، منطبق با استانداردهای روز دنیا و شرایط خاص حاکم بر صنعت ایران طراحی گردیده است.