دومین پیش رویداد آموزشی استارتاپ ویکند انرژی ایران

دومین پیش رویداد آموزشی استارتاپ ویکند انرژی تهران

عنوان؛ بررسی تجربیات استارتاپ‌های بین‌المللی حوزه اانرژی و فرصت‌های پیش روی استارتاپ‌های ایرانی

سرفصل‌های اصلی؛

  • چالش‌ها و ناکارآمدی‌های بخش‌های مختلف حوزه انرژی
  • راهکار‌های گذشته و ویژگی‌های آن
  • راهخ‌کارهای نوین برای حل چالش‌ها
  • اقدامات لازم جهت راه‌اندازی استارتاپ‌خای فنآورانه حوزه انرژی
  • بررسی استارتاپ‌ای بین المللی حوزه انرژی

زمان؛ دوشنبه 27 ابان 97 ساعت 14 الی 18

مکان؛ صندوق نوآوی و شکوفایی