دوره شکلدهی برای چه کسانی مناسب است؟

دوره شکل دهی ما افراد مختلفی را شامل می‌شود که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛

  • کسانی که ایده ای در ذهن دارند ولی نمی‌توانند زوایای دقیق آن را بررسی کنند.
  • کسانی که در انتخاب هدف و چشم انداز کسب و کار خود دچار مشکل هستند.
  • کسانی که در شروع کسب و کار خود تردید دارند.
  • کسانی که تیمی برای پیاده سازی ایده خود ندارند.
  • کسانی که ایده ای دارند ولی نمی‌دانند از کجا باید شروع کنند.