تفاوت استارتاپ‌ها با کسب و کارهای سنتی

با توجه به گسترش و علاقه افراد برای پیوستن به اکوسیستم استارتاپی و برای بهتر متوجه شدن تفاوت میان کسب و کارهای نوین و سنتی به شکل فوق توجه نمایید.