برنامه های ویژه شتابدهنده آی تک در نمایشگاه الکامپ

برنامه های ویژه شتابدهنده آی تک در الکامپ؛

1- بازی گروهی توسعه مهارت های فردی حرفه ای و مدیریتی؛

با راهبردی دکتر مجید منوچهری

جمعه 28 تیر ماه ساعت 14

غرفه شتابدهنده آی‌تِک

2- معرفی فنآوری نوین و مروری بر راهکارهای بلاک چین در صنعت انرژی ؛

مدرس دکتر مرتضی جوان

یکشنبه 30 تیر ماه ساعت 11

سالن شش ترندز

3- پنل تخصصی انقلاب صنعتی چهارم در صنعت انرژی ایران

با حضور صاحبنظران حوزه انرژی

یکشنبه 30 تیر ماه ساعت 11:30

سالن شش ترندز

4- حضور تیم منتورینگ در طول 4 روز

غرفه شتابدهنده آی‌تِک

زمان؛ 27 الی 30 تیر ماه، ساعت 10 الی 18

مکان؛ تهران، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن 7، جزیره وسط، شتابدهنده آی تک