برنامه شکل‌دهی و پیش‌شتابدهی آی‌تِک


این برنامه شش هفته ای که بر آموزش و منتورینگ استوار است و پس از رویداد های ناوردآپ و استارتاپ ویکند ما برگزار می‌شود با در نظر گرفتن روند توسعه مشتریان بر آن است که با استفاده از روش‌های پیشرفته و ابزارهای بهینه تیم‌ها و شرکت‌های استارتاپی حاضر را به بهترین شکل مورد حمایت قرار دهد.

این برنامه تمامی دانش و مهارت‌هایی را که یک استارتاپ برای رسیدن به یک شتابدهنده و با یافتن سرمایه گذار اولیه نیاز دارد، در اختیار او قرار می‌دهد.

تیم هایی که موفق به گذراندن این مرحله می‌شوند، به بینشی وسیع نسبت به بازار دست می‌یابند و برای محل بعدی آماده می‌شوند.

کلیدی ترین بخش‌های این برنامه شامل موارد ذیل می‌شوند؛

🔸 آموزش‌های مرتبط با کسب و کار

این برنامه‌ها شانل آموزش‌های متنوعی مانند توسعه کسب و کار، بررسی بازار، کارآفرینی، افزایش سرمایه، فنآوری‌ها و … است.

🔸 جلسات منتورینگ

این برنامه فرصت کم نظیری را برای ملاقات با شبکه وسیع منتورها شامل کارآفرینان، صاحبان کسب و کار و متخصصین صنعتی فراهم می‌کند.

🔸 فضای کار

فضای مناسبی جهت کار در اختیار شما و گروهتان قرار می‌گیرد.

🔸 برخی امکانات دیگر

ما(شتابدهنده آی‌تِک) با حمایت‌های نقدی و غیر نقدی به میزان 100 میلیون تومان، به ایجاد ارزش افزوده توسط استارتاپ‌ها کمک خواهیم کرد.