اهداف استارتاپ ویکند

  • ارتباط و اتصال با؛

— افرادی که به دنبال ایجاد کسب و کار جدید در حوزه انرژیی هستند.

— افراد توانمند با مهارت فنی و تخصص

— صاحبان کسب و کارهای سنتی و سرمایه گذاران

  • کشف کردن؛

— کشف قلمرو و زمینه های مساعد کسب و کار در اکوسیستم انرژی

— شناسایی منایع و ظرفیت‌های بلقوه موجود

— کشف گام‌های بعدی مسیر موفقیت

  • آموزش و فراگیری؛

— فرا گرفتن آنچه که برای شروع یک کسب و کار نیاز دارید

— استفاده از تجارب کارآفرینان مجرب

— ارزیابی دوباره ایده کسب و کار خود

— استفاده از تجارب کارآفرینان موفق

— ارزیابی دوباره ایده کسب و کار خود و رفع نواقص

  • شروع اجرای ایده؛

— استارتاپ ویکند شما را برای شروع کسب و کار و ایجاد طرح و مدل کسب و کار و … آماده می‌کند و محرک شما خواهد بود.