استارتاپ Bright Source

تولید انرژی پاک و بدون آلودگی از دغدغه های سال های اخیر و آتی بوده است. Bright Source با استفاده از نرم افزار اختصاصی برای کنترل هزاران آینه که قابلیت تغییر درجه چرخش دارند، که به عنوان Heliostat شناخته می شود، به طور مستقیم نورخورشید را روی یک دیگ بخار پر از آب که در بالای یک برج قرار دارد، متمرکز می کند. وقتی که نور خورشید به دیگ برسد، بخار با درجه حرارت بالا را ایجاد می کند. بخار تولید شده میتواند در یک توربین برای تولید برق و یا در فرایندهای صنعتی مانند EOR استفاده می شود. این سیستم علاوه بر کاهش آلودگی ها، هزینه ها را نیز کاهش می دهد.