استارتاپ BAMOMAS

باتری‌ها به عنوان ذخیره کننده انرژی در صنایع مختلف نقش مهم و قابل ملاحظه‌ای دارند. معمولا باتری‌ها به خوبی نگهداری نشده و در نتیجه آن، قدرت ذخیره انرژی‌ها آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و این موضوع هزینه‌های زیادی را ناشی می‌شود.

استارتاپ BAMOMAS به عنوان راهکاری برای مانیتور کردن و مدیریت باتری‌های صنعتی با استفاده از سنسورهای بی سیم و پلتفرم ابری مطرح است. سنسورها پس از نصب اطلاعات را به مرکز جمع‌آوری داده فرستاده و پس از آنالیز باتری‌ها به صورت Real Time مانیتور می‌شوند و در نتیجه میزان مصرف و ذخیره هر باتری مانیتور می‌شود و در صورت نیاز به تعمیر و نگهداری اقدام فوری می‌شود.