استارتاپ ویکند انرژی ایران

ارائه جذاب ترين فرصت هاي راه اندازي استارتاپ های فنآورانه درحوزه انرژی

آخرین مهلت ثبت نام در استارتاپ ويكند انرژي ايران با تخفیف 40 درصد، ١٦ آذرماه

اطلاعات بیشتر و ثبت نام در پيش رويدادها و رويداد اصلي از طريق وبسايت www.iese.ir