استارتاپ ويكند انرژي ايران چگونه خواهد بود؟

پیش رویدادهای برگزاری در طول هفته؛

شنبه؛ کارگاه بلاکچین در انرژی

یکشنبه؛ کارگاه IOT در انرژی

دوشنبه؛ کارگاه آنالیز داده در انرژی

سه‌شنبه؛ بررسی نمونه‌های موفق استارتاپ‌های جهانی

مراحل برگزاری رویداد:

1- ارائه ایده خود در یک دقیقه

2- رای گیری شرکت کنندگان

3- تشکیل تیم

4- شروع کار تیی (در دو روز پیش رو)

5- ارائه در مقابل داوران

6- اعلام برنده نهایی

زمان: ٢١ لغايت ٢٣ آذر، ساعت ٨ صبح الی ٨ شب

مكان: صندوق نوآوري و شكوفايي