به پلتفرم نوآوری آی‌تِک بپیوندید !

اگر ایده‌ای داشته‌ و نتوانسته‌اید آن را به محصول تبدیل کنید؛ تیم حرفه ای برای پیاده‌سازی ایده‌تان نیافتید، شبکه جامعی از متخصصان حوزه انرژی را همراه خود ندارید؛ و یا به دنبال استارتاپ‌های خلاق جهت سرمایه‌گذاری یا حل چالش های سازمان خود می‌گردید، به پلتفرم نوآوری آی‌تک بپیوندید…