نشست های رسمی هم اندیش

جلسات هم اندیش سلسه جلسات تخصصی هستند که در زمینه‌های مختلف مدیریتی و استراتژیک، فنی و مهندسی و حقوقی و قراردادی، حول موضوعات مربوط به بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز و با حضور متخصصان با تجربه برگزار می شوند. در این جلسات که از سال 1393 آغاز بکار کرده است، وضعیت موجود به صورت کیفی (شناسایی آسیب ها و مشکلات) و کمی (تدوین پرسش نامه و بانک داده‌های تجهیزات و نیروی انسانی) و ارائه راهکار‌های رفع موانع و مشکلات کلان بالادست صنعت نفت ایران، نظام فنی و اجرایی صنعت نفت و تدوین اسناد مربوطه در بخش‌های شرح خدمات، رویه ها و استاندارد‌های حفاری، ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران، ارزیابی عملکرد پروژه ، شاخص‌های نظارت بر عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است.

رویدادهای هم اندیش