استارتاپ ویکند

استارتاپ ویکند شامل فعالیت‌های 54 ساعته ای است که به عنوان یک رویداد آموزشی-تجربی برای کارآفرینان فنی و غیر فنی برگزار می شود. استارتاپ ویکند، همانگونه که از اسم آن مشخص است در آخر هفته برگزار می شود و در روز اول با ارائه ایده‌ها شروع شده و با تیم سازی و تعیین مدل کسب و کار و در نهایت ارائه پایانی در روز آخر و تعیین ایده‌های برتر پایان می یابد. شرکت کنندگان در طول این رویداد روی ایده‌های خود کارمی کنند و فرصت همکاری و برقراری ارتباط با افراد مجرب در بخش‌های مختلف و خارج از شبکه‌های روزانه خود را دارند.

استارتآپ ویکند انرژی ایران

استارتآپ ویکند انرژی ایران

استارتآپ ویکند

یکی از چالش‌های اصلی قرن بیست و یکم تامین تقاضای جهانی انرژی را با انرژی‌های پاک، قابل اعتماد و ارزان است. با وجود پیشرفت‌های تکنولوژیکی، سوخت‌های فسیلی منبع اصلی تامین انرژی در جهان باقی مانده است که علاوه بر ایجاد مشکلاتی نظیر آلودگی، با محدودیت منابع روبرو هستند. به منظور دستیابی به سطح مطلوب تولید و مصرف انرژی، کاهش هزینه ها و آلودگی محیط زیست و همچنین رونق بازار تجاری در زمینه انرژی و استفاده از پتانسیل های پنهان، استارتاپ ویکند انرژی ایران در تاریخ ۲۱ الی ۲۳ آذر ماه توسط شتابدهنده تخصصی انرژی itech و تحت نظارت شتاب دهنده جهانی Techstars در تهران برگزار خواهد شد.

توضیحات تکمیلی