نتایج جستجوی عبارت : ا

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  گزارش جلسات برگزار شده؛ گزارش جلسه اول هم اندیش منابع انسانی گزارش جلسه دوم هم اندیش منابع انسانی گزارش جلسه سوم هم اندیش منابع انسانی گزارش جلسه چهارم  هم اندیش منابع انسانی

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  گزارش جلسات برگزار شده؛ گزارش جلسه اول هم اندیش اقتصاد و بازار گزارش جلسه دوم هم اندیش اقتصاد و بازار

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات جلسه – در ابتدای جلسه دستور کار و عناوین مورد بررسی در جلسه مطرح شد . – آسیب شناسی قرارداد های EPD توسط آقای لامیان ارائه گردید . – مقرر گردید پرسش نامه تهیه شده در خصوص آسیب شناسی قرار داد های EPD برای اعضای کمیته ارسال گردد .   جمع بندی مباحث […]

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات جلسه – بیان چالش های موجود در صنعت حفاری به منظور بیان راه کار های مناسب در جهت بهبود آن ها؛ -Categorize  کردن بخش های مختلف حفاری مورد بررسی قرار گرفت – بیان راه کاری برای ایجاد کنسرسیوم بین شرکت ها برای ورود به بازار بین الملل – برسی سناریو های بهینه سازی […]

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات جلسه – بررسی لاگ های CBL و VDL و USIT در ۷ چاه مختلف منطقه آزادگان جنوبی – بررسی و تفسیر نمونه هایی از لاگ های گرفته شده در میادین آزادگان جنوبی – بررسی مشکلاتی که در تفسیر لاگ های CBL و VDL و USIT در چاه های مورد بررسی وجود داشته – […]

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات جلسه – بررسی لاگ های CBL و VDL در رابطه با ارزیابی کیفیت سیمان پشت جداری و سازند – بررسی و تفسیر نمونه هایی از لاگ های گرفته شده در میادین داخلی و خارجی و توصیف آن ها – بررسی مشکلاتی که در تفسیر لاگ های CBL و VDL ممکن است ایجاد شود […]

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات جلسه – آشنایی وهمکاری بیشتر بین بخش سیمان کاری و خدمات نمودار گیری چاه به منظور بهبود کیفیت و بهینه سازی. – ارائه پرزنتیشن ابزار نمودارگیری تعیین کیفیت سیمان توسط یکی از اعضا. – بررسی مسائل موجود در فیلد آزادگان که نمودارگیری برای تعیین کیفیت سیمانکاری انجام نمی شود . – برسی بخش […]

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات جلسه – برنامه ها، روندها و دستاوردهای کنگره قبل مورد بررسی قرار گرفت و آخرین روند پیگیری های سند ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران خدمات حفاری با همکاری وزارت نفت بررسی شد . – در بخش تکمیل و تعمیر، نگهداشت تولید استراژی و اهداف اصلی در ششمین دوره کنگره، توضیحات تکمیلی در برنامه […]

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  گزارش جلسات برگزار شده؛ گزارش جلسه اول هم اندیش سیمان – لاگ گزارش جلسه دوم هم اندیش سیمان – لاگ گزارش جلسه سوم هم اندیش سیمان – لاگ گزارش جلسه چهارم هم اندیش سیمان – لاگ

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات جلسه – تعریف جامع Data Model – ارائه مدل DMBOK – بررسی مشکلات و چالش های مدیریت داده در صنعت بالادستی نفت بر اساس چارچوب های DMBOK – شناسایی اولویت های مورد بررسی در بهبود سیستم های مدیریت داده در صنعت بالادستی – انتخاب مورد کاوی های اجرا شده در مدیریت داده در […]