نتایج جستجوی عبارت : ا

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات – تعیین استانداردهایی که باید از آن ها الگو برداری شود از جمله فرمت های مربوط به IADC – تعیین بخش های اصلی فرمت تعیین صلاحیت شرکت های بازرسی با در نظر گرفتن موارد ذیل: – نهایی شدن پارامترهای درنظر گرفته شده برای فرمت مذکور – نهایی شدن فرمت ارزیابی اولیه تایید صلاحیت […]

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات جلسه – تعیین استانداردهایی که باید از آن ها الگو برداری شود از جمله فرمت های مربوط به IADC – تعیین بخش های اصلی فرمت تعیین صلاحیت شرکت های بازرسی با در نظر گرفتن موارد ذیل: –  سابقه و تجربه ارزیابی و بازرسی فنی دستگاه حفاری و یا تجهیزات مشابه – توانمندی فنی […]

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات جلسه – بررسی فرمت های شرکت های مناطق نفت خیز جنوب و نفت و گاز پارس – بررسی برنامه های شرکت ملی نفت برای موارد زیر – ایجاد یک فرمت مناسب ارزیابی و رتبه بندی دکل ها و تجهیزات حفاری و اعطای گواهینامه به دکل ها – فرمت ارزیابی نیروی انسانی عملیات حفاری […]

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات جلسه با توجه به اهمیت ارزیابی و رتبه بندی شرکت های دکلدار برای ایجاد شفافیت در روند مناقصات و بعلاوه ایجاد رقابت سازنده و هم افزایی میان شرکت های دکلدار، بر اساس صحبت های انجام شده در جلسات قبل، مقرر گردید که فرمت مناسب و استاندارد برای ارزیابی تعیین شود. لزوم استفاده و […]

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  گزارش جلسات برگزار شده؛ گزارش جلسه اول هم اندیش بیمه

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات جلسه – محور های کنگره و بررسی موضوعات مربوط به تعمیر چاه و نگهداشت تولید عنوان شد. – برنامه پیشنهادی کمیته بیمه در سال ۹۷ ارائه گردید. – پیشنهادات اعضا در بخش بیمه و عملیات حفاری برای پوشش و ساز و کار ریسک ها ارائه گردید . – پیشنهاد تشکیل زیر کمیته برای […]

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات جلسه – بررسی ریسک های منابع انسانی – هزینه ریسک های منابع انسانی – اهمیت ریسک منابع انسانی – انواع ریسک منابع انسانی – حوزه های اصلی ریسک های منابع انسانی – تدوین شیوه های ارزشیابی و تعیین حداقل شرایط احراز مشاغل صنعت حفاری و خدمات فنی – بررسی کارهای قبلی انجام شده […]

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات جلسه – تجارب موفق و استانداردهای کشورهایی نطیر ژاپن – نحوه الگو برداری از فرآیندهای موجود در کشورهای پیشرفته – بررسی کامل بحث benchmarking در حوزه منابع انسانی – مدیریت و راهبری اصیل در سازمان ها – روش های پیاده سازی راهبری موثر و اصیل – چگونگی ایجاد تحول با راهبری موثر و […]

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات جلسه – فرآیندهای سپری شده در زمینه آموزش و یادگیری در شرکت OIEC – چرخه آموزش در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت – روال تعیین نیازهای آموزشی – چالش های موجود در فرآیند آموزش – عناصر اصلی استاندارد ISO29990 – دلایل استقرار و پیاده سازی استاندارد ISO 29990 – مراحل استقرار و […]

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات جلسه – برنامه ها، روندها و دستاوردهای کنگره قبل مورد بررسی قرار گرفت وآخرین روندهای طی شده توسط نماینده کنگره ارائه گردید . – چالش ها و مشکلات با تمرکز بر کاربردی بودن موضوعات مورد پیگیری توسط اعضا ارائه گردید . – اولویت های چالش ها و موانع مدیریت منابع انسانی در دو […]