نتایج جستجوی عبارت : ا

 • محمدرضا مشتری ۳۰ دی ۱۳۹۷

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات جلسه – بررسی موضوعات مناسب برای مطرح شدن در جلسه مشترک کمیته های سیال حفاری و تعمیر و تکمیل – بررسی ابزار فیلتراسیون برای انتخاب بهینه این ابزار برای سیال تعمیر و تکمیل – بررسی موضوعات مشترک بین کمیته سیال حفاری و بهینه سازی حفاری و تقسیم موضوعات بین اعضای کمیته     […]

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات جلسه – بررسی اقدامات انجام شده در دوره های قبل این کارگروه ارائه گردید و نتایج آن نیز مطرح شد که به طور خلاصه شامل موارد زیر می باشد : آسیب شناسی خدمات سیال حفاری تدوین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی شرکت های خدمات دهنده سیال حفاری تعیین شرح خدمات واحد برای […]

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  گزارش جلسات برگزار شده؛ گزارش جلسه اول هم اندیش سیال حفاری گزارش جلسه دوم هم اندیش سیال حفاری

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  گزارش جلسات برگزار شده؛ گزارش جلسه اول هم اندیش لوله مغزی سیار گزارش جلسه دوم هم اندیش لوله مغزی سیار گزارش جلسه سوم هم اندیش لوله مغزی سیار گزارش جلسه چهارم هم اندیش لوله مغزی سیار

 • شرح کلیات جلسه بررسی موارد زیر در رابطه با برخی از عملیات لوله مغزی سیار – ابزار انجام – انحصاری لوله مغزی سیار – سایر تجهیزات – ضرورت انجام با لوله مغزی سیار – کیفیت عملیات در حال حاضر در ایران – اجرا توسط لوله مغزی سیار – خارج از کشور – داخل کشور – […]

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات جلسه – بررسی اقتصادی عملیات اولویت دار مربوط به لوله مغزی سیار – بررسی های عملیات از جنبه های حقوقی و قراردادی و ارتباطات بین پیمانکار و کارفرما – بحث و گفت و گو در باره امکان ایجاد یک صنف و یا انجمن برای پیمانکاران لوله مغزی سیار – ارائه برخی از راهکارهای […]

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات جلسه – لیست کاربردهای لوله مغزی سیار که در کنگره جلسات سال قبل تعیین شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و تکمیل و تصحیح شد. – هرکدام از کاربردها از دید فنی و عملیاتی و مسائل اقتصادی و در ادامه امکان سنجی اجرای در ایران و یا تصحیح فرآیند های در حال اجرا […]

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  شرح کلیات جلسه – برنامه ها، روندها و دستاوردهای کنگره قبل مورد بررسی قرار گرفت و آخرین روند پیگیری های سند ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران خدمات حفاری با همکاری وزارت نفت بررسی شد . – در بخش تکمیل و تعمیر، نگهداشت تولید استراژی و اهداف اصلی در ششمین دوره کنگره، توضیحات تکمیلی در برنامه […]

 • محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

  گزارش جلسات برگزار شده؛ گزارش جلسه اول هم اندیش دکلداری گزارش جلسه دوم هم اندیش دکلداری گزارش جلسه سوم هم اندیش دکلداری گزارش جلسه چهارم هم اندیش دکلداری