1. خانه
  2. مجله
  3. گزارش جلسه دوم هم اندیش لوله مغزی سیار

گزارش جلسه دوم هم اندیش لوله مغزی سیار

محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

شرح کلیات جلسه

– لیست کاربردهای لوله مغزی سیار که در کنگره جلسات سال قبل تعیین شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و تکمیل و تصحیح شد.

– هرکدام از کاربردها از دید فنی و عملیاتی و مسائل اقتصادی و در ادامه امکان سنجی اجرای در ایران و یا تصحیح فرآیند های در

حال اجرا مورد بررسی قرار گرفت

– در مورد اولویت ها برای برنامه ریزی اجرایی متناسب با نیاز سنجی ها و امکان سنجی ها صحبت شد و اعضا برخی از اولویت ها را تعیین کردند.

– ارائه برخی از راهکارهای اصلاح فرآیندهای در حال اجرا ویا ورود به به کاربردهایی از لوله مغزی سیار که در داخل اجرا نشده اند

 

 

جمع بندی مباحث

کاربردهای لوله مغزی سیار

عملیات قابل انجام توسط لوله مغزی سیار در سه دسته اصلی قرار می گیرند که هرکدام داری زیرمجموعه هایی به شرح زیر می باشند:

 

تزریق سیال

– گازرانی با نیتروژن )زنده سازی چاه(

– تمیزسازی چاه

– تزریق آب، آب نمک و گازوییل

– تزریق سیالات ژلی

– تزریق فوم یا سیالات همراه با نیتروژن ) foamed or nitrified fluids )

– تزریق متناوب سیال و نیتروژن ) slug )

– سیمان کاری

– کار گذاشتن پلاگ سیمانی

– تزریق سیمان در سازند )بستن بازه های مشبک کاری یا جلوگیری از نشتی لوله جداری(

-Acid Wash

راندن ابزار درون چاهی

– مانده یابی

– آسیاب کردن

– قرار دادن و بیرون آوردن انواع valve های درون چاهی

– خدمات Blaster

– Bead Blaster/Scale Blaster

– Bridge Blaster

– Jet Blaster

– Screen Blaster

– جداسازی نواحی مختلف چاه

– Cup-Type Packers

– Mechanical Packers

– Hydraulic Set Packers

  • برچسب ها :