1. خانه
  2. مجله
  3. گزارش جلسه اول هم اندیش لوله مغزی سیار

گزارش جلسه اول هم اندیش لوله مغزی سیار

محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

شرح کلیات جلسه

– برنامه ها، روندها و دستاوردهای کنگره قبل مورد بررسی قرار گرفت و آخرین روند پیگیری های سند ارزیابی و رتبه بندی

پیمانکاران خدمات حفاری با همکاری وزارت نفت بررسی شد .

– در بخش تکمیل و تعمیر، نگهداشت تولید استراژی و اهداف اصلی در ششمین دوره کنگره، توضیحات تکمیلی در برنامه کمیته به

تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و در اختیار اعضای کمیته قرار گرفت. با توجه به اهمیت موارد بررسی شده و درصد پیشرفت هر

بخش و نگاه به برنامه های و استراتژی های صنعت نفت کشور دور جدید جلسات اتاق های فکر از در سال ۷۷ با اولویت بندی

ها اتمام و جمع بندی اقدامات صورت گرفته و تمرکز فعالیت کمیته ها بر موضوع تکمیل و تعمیر چاه و نگهداشت تولید روند

برگزاری جلسات ادامه دارد.

– اعضای کمیته با توجه به اهداف ذکر شده و استراتژی ها به بحث و گفت و گو در مورد روند ادامه کمیته لوله مغزی سیار پرداختند

و برنامه اجرایی این بخش در سال ۷۷ نهایی شد .

– پیشنهادات محل برگزاری جلسات مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

جمع بندی مباحث

برنامه کمیته لوله مغزی سیار به شرح ذیل نهایی شد:

 

چشم انداز:

توسعه کاربرد های لوله مغزی سیار در ایران

 

اهداف:

تعیین زمینه ها و عملیات مساعد برای لوله مغزی

ارزیابی فنی و اقتصادی نقاط ضعف خدمات لوله مغزی سیار در کشور

استفاده از حداکثر پتانسیل های شرکت های لوله مغزی سیار

  • برچسب ها :