1. خانه
  2. مجله
  3. گزارش جلسه اول هم اندیش سیال حفاری

گزارش جلسه اول هم اندیش سیال حفاری

محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

شرح کلیات جلسه

– بررسی اقدامات انجام شده در دوره های قبل این کارگروه ارائه گردید و نتایج آن نیز مطرح شد که به طور خلاصه شامل موارد زیر می باشد :

آسیب شناسی خدمات سیال حفاری

تدوین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی شرکت های خدمات دهنده سیال حفاری

تعیین شرح خدمات واحد برای شرکت های خدمات دهنده سیال حفاری

– بررسی برنامه پیشنهادی تیم فنی دبیرخانه کنگره حفاری و نقد و بررسی بخش های مختلف آن و شناسایی نقاط ضعف و حذف آن ها و نقاط قوت و تقویت آنها

– پیشنهادات اعضا

– حضور کارفرماها در جلسات برای کاهش یسک های اجرایی برنامه های تعیین شده

– کاهش ریسک های مربوط به استارتاپ های حوزه سیال و تولید افزایه ها از طرف کارفرما و لزوم وجود ضمانت برای کسب و

کارهای نوآورانه در این حوزه

– کاهش تعداد موضوعات برنامه و تمرکز بر موارد اولویت دار

موافقت اعضا برای داشتن جلسات مشترک با کمیته های بهینه سازی حفاری و تعمیر و تکمیل چاه

– بحث و گفت و گو در مورد مشکلات و مسائل مناقصات مربوط به سیال حفاری و عدم یکسان بودن مناقصات و نحوه اجرای آن ها در

شرکت های تابعه شرکت ملی نفت

– بررسی سیال حفاری بعنوان سرویس قابل ارائه در کشورهای دیگر منطقه مانند عراق

– بررسی برگزاری مستقل کمیته های مدیریت پسماند و تولید وتامین افزایه ها و یا ادغام آن ها با کمیته سیال حفاری بعنوان یک

کمیته واحد

 

جمع بندی مباحث

برنامه پیشنهادی کمیته خدمات سیال حفاری

اهداف:

– معرفی و شناسایی فناوری ها/مواد جدید سیال حفاری در دنیا و ایران

– اصلاح ساختارها، روشها، به کارگیری متد روز و به کارگیری مواد و سیالات نوین با ارتباط گیری با کسب و کارهای نوین/شرکتهای دانش

بنیان

– بهینه سازی عملیات حفاری با سیستم مناسب سیال حفاری

– بهبود کیفیت سیال Completion متناسب با متدهای جدید و در حال اجرا

  • برچسب ها :