رویدادهای آی‌تِک

19 الی 22 خرداد 98

رویداد اینوتکس

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
8 الی 10 خرداد 98

استارتاپ ویکند هوشمندسازی

رقابت میان استارتاپ های فنآورانه حوزه انرژی
دانشکده صنعت نفت اهواز
11 الی 14 اردیبهشت 98

اویل استارز Oil Stars

معرفی و رقابت استارتآپ‌های فنآورانه انرژی
محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران
4 الی 5 اسفند 97

رويداد «SrartupStream»

اولین رويداد معرفي استارتاپ هاي حوزه انرژي
محل همایش های بین المللی صداو سیما
25 بهمن 97

اولین دوره شکلدهی شتابدهنده آي‌تِك

شکلدهی تخصصي حوزه انرژي
صندوق نوآوری و شکوفایی
21 الی 23 آذر 97

استارتآپ ویکند انرژی ایران

اکوسیستم استارتاپی انرژی ایران؛ زیر یک سقف
صندوق نوآوری و شکوفایی
20 آذر 97

ایده پردازی و تیم سازی در صنعت انرژی

آشنایی الزامات و چالش‌های تیم‌های استارتآپی
صندوق نوآوری و شکوفایی
19 آذر 97

بررسی تجارب بین المللی استارتآپ های حوزه انرژی

آشنایی با فرصت‌های پیش روی استارتآپ‌های ایرانی
دانشگاه علم و صنعت
18 آذر 97

پلتفرم اینترنت اشیاء در صنعت انرژی

کاربردها و فرصت های پیش روی استارتآپ های ایرانی
صندوق نوآوری و شکوفایی
18 آذر 97

معرفی پلتفرم های نوین کسب و کار

آشنایی و بررسی پلتفرم های IT Base
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
17 آذر 97

بررسی تجارب بین المللی استارتآپ های حوزه انرژی

معرفی استارتآپ های موفق بین المللی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
10 آذر97

پلتفرم بلاکچین در صنعت انرژی

بلاکچین نوع جدید و خاصی از شبکه اینترنتی
صندوق نوآوری و شکوفایی